28 listopada 2022r.

Pasowanie na ucznia w Cechu Cukierników i Piekarzy.

     Nawiązując do wieloletniej tradycji uczniowie klas pierwszych, naszej branżowej szkoły I stopnia pobierający naukę w zawodach cukiernik i piekarz, uczestniczyli w uroczystym pasowaniu na ucznia w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
Podczas bardzo uroczystego spotkania złożyli następujące przyrzeczenie:
„Wstępując w szeregi rzemiosła przyrzekam uroczyście wypełniać obowiązki ucznia aby dobrą pracą umacniać wysoką rangę rzemiosła polskiego.”

pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie pasowanie

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja