27 kwietnia 2023r.

Konferencja doradców zawodowych

     Zorganizowaliśmy w naszej szkole konferencję pt. „Szkoły podstawowe/ szkoły ponadpodstawowe - Łączenie różnych perspektyw”, na którą zaprosiliśmy doradców zawodowych szkół podstawowych z regionu. W konferencji udział wzięli z ramienia naszej placówki: dyrektor Zespołu Szkół, doradca zawodowy, kierownik kształcenia praktycznego oraz pedagog.
Program Konferencji obejmował:
1. Powitanie gości – dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Paweł Zawieja.
2. „Jak dobrze przygotować ucznia do trafnego i satysfakcjonującego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej” - doradca zawodowy Anna Budnik.
3. Zasady podejmowania zajęć praktycznych (pracy) i odbywania praktyk zawodowych – kierownik kształcenia praktycznego Krzysztof Derengowski.
4. Panel dyskusyjny – pt. „Wieloaspektowe wsparcie ucznia w podjęciu nauki w szkole ponadpodstawowej – łączenie doświadczeń” – wszyscy obecni na spotkaniu doradcy zawodowi.
Podczas spotkania wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami z naszej codziennej pracy z uczniem. Dyskusja, która wywiązała się podczas panelu dyskusyjnego, zaowocowała wieloma ciekawymi wnioskami do wdrożenia w dalszej pracy z uczniem oraz z rodzicami. Zaproszonym gościom dziękujemy za tak liczne przybycie i za zaangażowanie w rozmowę i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

konferencja konferencja konferencja konferencja konferencja konferencja konferencja

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat @ zs-mosina.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja