8 listopada 2023r.

Prawna odpowiedzialność nieletnich


     W naszym Zespole Szkól odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z przedstawicielem policji i kuratorem sądowym poświęcone prawnej odpowiedzialności nieletnich.
Tworzenie środowiska funkcjonującego w zgodzie z normami społecznymi, których łamanie spotyka się z określonymi konsekwencjami, to proces, droga, którą idziemy, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nie stanie się to z dnia na dzień.
Dążenie do wzmacniania świadomości w zakresie odpowiedzialności za własne czyny i eliminowanie pierwotnych oznak demoralizacji wśród młodzieży, jawi się jako szczególnie istotne działanie, zwłaszcza obecnie, kiedy obserwujemy odchodzenie od wartości i tradycyjnego społeczeństwa zapewniającego jednostce poczucie bezpieczeństwa, w kierunku społeczeństw ponowoczesnych oraz prężnie rozwijającej się i zarazem nieprzewidywalnej rzeczywistości.
Mając świadomość, że młodzi ludzie szukając akceptacji wśród rówieśników, często decydują się na zachowania niezgodne z literą prawa, podejmujemy starania odnoszące się do zwiększenie świadomości w zakresie tego, jak destrukcyjne zachowania mogą rzutować na ich dalsze życie i jak wiele mają do stracenia, obalając mit: „nieletni znaczy bezkarny”.
Małgorzata Nowak

warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja