21 listopada 2023r.

Młodzież w obliczu kryzysu psychicznego


     O tym, że wczesna młodość to niezwykle piękny i obfitujący w liczne wydarzenia etap w życiu człowieka, nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Młodość uskrzydla, opromienia i zdobywa szczyty... wielu utożsamia ją z beztroską i niczym nieskrępowanym szczęściem, ale czy na pewno? Czy życie młodzieży to sielanka? Najnowsze badania wcale nie napawają optymizmem. Okazuje się, że kryzys psychiczny coraz częściej dotyka młodych ludzi. Powszechność i rosnąca skala tego zjawiska nie oznacza jednak, że możemy pozostać wobec niego bierni, wprost przeciwnie. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego stanowi szczególnie istotny obszar naszej działalności, wspieramy środowisko szkolne, które świadomie tworzy warunki sprzyjające właściwemu rozwojowi psychospołecznemu oraz intelektualnemu uczniów. Skupiamy się na wzmacnianiu dobrostanu psychicznego, ale i zasobów zdrowotnych naszej młodzieży. Każdy kto cierpi, a zwłaszcza dziecko, wymaga zrozumienia, wsparcia oraz opieki. Czujemy się w obowiązku pomagać uczniom i eliminować wszelkie przejawy stygmatyzacji jednostek, które doświadczają cierpienia z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego.
Wraz ze specjalistami Fundacji Akme, po raz kolejny realizujemy warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego. Celem tych działań jest edukowanie uczniów, uświadamianie im jak ważna jest troska nie tylko o fizyczny, ale i psychiczny aspekt zdrowia. Poprzez udział w warsztatach chcemy uwrażliwić uczniów na doświadczane emocje i sposoby radzenia sobie z nimi w taki sposób, który będzie akceptowalny społecznie, a także wyposażyć ich w umiejętności, które umożliwią skutecznie i konstruktywne rozwiązywanie sytuacji o charakterze konfliktowym.
Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa odpowie na potrzeby naszych uczniów i wesprze ich w tym jakże burzliwym i trudnym etapie ich życia.

warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja