5 kwietnia 2024r.

Logistycy trzymają poziom – bardzo wysoka zdawalność egzaminów!


     Mamy To !!! Poznaliśmy już wyniki egzaminów zawodowych z sesji – Zima 2024.
Do egzaminu w kwalifikacji SPL.04 (organizacja transportu) przystąpiło 22 uczniów. Wszyscy zdali część pisemną egzaminu i prawie wszyscy z małym wyjątkiem, część praktyczną. W sumie egzamin zdało 95,45% uczniów.
Średni wynik w części pisemnej – 72,64% (próg zdawalności 50%).
Średni wynik w części praktycznej – 93,55% (próg zdawalności 75%). Należy zaznaczyć, że 5 uczniów uzyskało z tej części egzaminu 100%.
Sukces naszej szkoły jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i zaangażowania całej społeczności. Gratulujemy naszym logistykom wysokich indywidualnych wyników i życzymy powodzenia na kolejnych egzaminach, tym razem maturalnych, które zbliżają się wielkim krokiem.
Blanka Świtaj-Łukasik

logistyk
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja