15 kwietnia 2024r.

Profilaktyka raka piersi


     „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Temu znanemu powiedzeniu trudno odmówić prawdziwości. Niestety, w pewnych sytuacjach znajduje ono zastosowanie tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Tak właśnie jest chociażby w przypadku raka piersi. Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na raka piersi jest profilaktyka onkologiczna obejmująca zarówno prewencję pierwotną, jak i wtórną. Edukacja onkologiczna kobiet powinna więc stanowić aktualnie najważniejszy element kształtujący przekonania i zachowania zdrowotne w populacji ludzkiej. Aby zwiększyć udział kobiet w podejmowaniu działań na rzecz własnego zdrowia, Zespół Szkół w Mosinie wziął udział w realizacji wojewódzkiego projektu edukacyjnego w zakresie profilaktyki pt.:” Co kryją Twoje piersi?”. W wyniku projektu zrealizowane zostały następujące cele:
• przekazanie wiedzy na temat raka piersi;
• zwiększenie świadomości o istnieniu czynników ryzyka raka oraz uwrażliwienie młodych kobiet na profilaktykę;
• przekazanie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania mammograficzne;
• kształtowanie postaw zdrowotnych (samokontrola organizmu, możliwość identyfikacji znaków ostrzegawczych, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym);
• oddziaływanie wyedukowanej młodzieży na swoje najbliższe otoczenie (rodzinę, znajomych).
Głęboko wierzymy, że dzięki podjętym działaniom o charakterze profilaktycznym uświadomimy młodzieży (w przypadku raka piersi- szczególnie kobietom), jakie czynniki mogą zwiększyć ich ryzyko zachorowania i jaki jest mechanizm działania tych czynników. Pogłębianie świadomości społecznej pozwoli na działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszeniu natężenia czynników ryzyka.

rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi rak piersi
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja